Grup promotor

La plataforma ciutadana “Volem llars per viure” ha estat creada i impulsada per persones de diversos àmbits de la societat.
Incloses dins del Grup Promotor hi ha persones dels diferents col·lectius als quals es fa referència al Manifest.