Reunió, per videoconferència, amb Conseller de Treball, Afer Socials i Famílies, Sr. Chakir el Homrani, Secretari d’Afers Socials, Sr. Francesc Iglesias i Sra. Aina Plaza, Directora General d’Autonomia Personal i Discapacitat .

Per part de “Volem llars per viure”: Montse Tarridas -vicepresidenta de la LADD-, Imma Bonet -directora de la Design for All Foundation-, Josep Carné- president de la FATEC-, Víctor Bayarri -membre de la junta directiva de l’Associació Alba.

La reunió ens ha permès compartir idees i la principal conclusió és que estem alineats en quant a la diagnosi, els plantejaments i els principals objectius. 


Com a temes urgents hem plantejat:

    • Transformar les actuals residencies en llars residencials que garanteixin els drets de les persones ateses i reforçar els serveis de suport a la vida independent a la pròpia llar
    • Elaborar un pla de transició per evitar la institucionalització

Coincidim que l´actual pandèmia ha posat de manifest les mancances d´un sistema que ja calia canviar, però que cal repensar el model més enllà d’aquesta situació de crisi excepcional.

El Govern ja està treballant en un nou model d’atenció a l’autonomia personal comunitària i destaquem:

  • Transversalitat: implicació de diferents àrees i administracions
  • Enfoc global: buscant la màxima autonomia personal, amb una mirada comunitària des de l’atenció de proximitat a l’entorn habitual de la persona.
  • Desinstitucionalitzar i buscar més qualitat de vida.
  • Un model de suports centrat en la persona necessàriament ha de ser més flexible, i també per tant la manera com s’estructura la cartera de serveis, orientada a la qualitat i a resultats, i no únicament en estàndards de provisió.

Ens emplacem a mantenir contactes per tal de seguir avançant junts en aquesta transformació que, en paraules del propi Conseller “ha de ser com fer un bon sofregit. Foc lent i acompanyar bé tots els ingredients.”